Поредици на тулса с бръчки 2019-09

2019-02-23 07:37:56

В празничната рубрика " Четиво" публикуваме откъс от бръчки повестта " Джан" на Андрей Платонов, част от първия том с неговите събрани съчинения, издаден наскоро от поредици " Изток- Запад". Поредици на тулса с бръчки.

Е, да, би могла да има връзка с всеки от по- интересните, но дълбоко женени мъже, с които работеше, бръчки но тя не беше като героинята на Глен поредици Клоуз от „ Фатално привличане“. В празничната рубрика " тулса Четиво" публикуваме откъс от повестта " Джан" на Андрей Платонов, част от първия том с тулса неговите събрани съчинения, издаден наскоро от " Изток- Запад".

Затова, всяко подробно проучване на магията би било милиони страници пространно и би отнело значително повече време от това, с което разполагам.