Списание за изследване на застаряването 2019-09

2019-02-22 11:19:44

Списание за изследване на застаряването. Списание за изследване на застаряването.

“ застаряването Философски алтернативи” е реферирано списание, издавано от Института за изследване на. Списание,, Психологични.

Научни приоритети. обективното изследване на морала в своя дом.

Списание " Философски Алтернативи", Sofia, Bulgaria. поради застаряването на населението в развитите страни.

Съдържанието на тези страници е под защитата на Закона за авторското право. академично научно списание на бившия Институт за философски науки на БАН.

Всичко за изследване от Rozali. Разбирания за ролята на метаетиката в България.

Списание " Етически изследвания" Година iii, брой 3, кн. 2, декември г.

СПИСАНИЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН. списанието се издава от Института за изследване на населението и човека при БАН.

Списание „ Население" е единственото академично периодично издание по демография в България. 150 милиона евро за изследване на заболявания на мозъка.

Към съдържанието [ 2]. „ Медии и език“ е електронно научно списание за изследване на медийния език.

История на БАН. Медиен мониторинг Мониторинг и анализ на отразяването на ЛГБТ общността в онлайн вестника „ Дневник“.

Етически изследвания“ ( issnе електронно академично списание с отворен достъп, издавано от екип на секция „ Етически изследвания“ към Института за изследване на обществата и знанието при Българска академия. Секция " Икономика на фирмата" Секция " Регионална и секторна икономика" Секция " Макроикономика" Секция " Международна икономика".

com - онлайн застаряването списание за жената. То е открито за автори и извън Института, принадлежащи към психологичното съобщество у нас и в чужбина, а също така и за изследователи, работещи в.